Bestuur & commissies

Het bestuur van de NOVU

Het bestuur is op 5 april 2019 (na de algemene ledenvergadering) als volgt samengesteld:
Voorzitter: Arend Buurma
Secretaris: Koen Koevoets
Penningmeester: Kees-Jan Leijen
Lid: Luuk Kuijpers
Lid: Marnix Langstraat

De volgende commissies zijn in functie:

Geschillencommissie: tracht eventueel voorkomende geschillen tussen leden onderling te beslechten. De leden zijn Huib Arts, Rutger van Rompaey en George Veldhoen (vz).

Kascommissie: controleert de jaarrekening. De leden zijn Paul Haverkorn van Rijsewijk en Koen Terwijn.

Ledencommissie: geeft advies aan het bestuur over de te verstrekken certificaten "gecertificeerd lid". De leden Wouter Pijzel en Nico van Oers. 

Redactiecommissie: draagt zorg voor het vakblad Vindingrijk. De leden zijn Bert Wolters, Jake Blok, Jan Taco te Gussinklo en Inés Verhallen.

NOVU Business Club: Joris Cavelaars.

Social Media Commissie: Luuk Beurskens en Inés Verhallen.