Bestuur & commissies

Het bestuur van de NOVU

Het bestuur is op 19 juni 2020 (na de algemene ledenvergadering) als volgt samengesteld:

Voorzitter: Rutger van Rompaey
Secretaris: Luuk Kuijpers
Penningmeester: Marnix Langstraat
Lid: Kees-Jan Leijen
Lid: Fred van der Weij

De volgende commissies zijn in functie:

Geschillencommissie: tracht eventueel voorkomende geschillen tussen leden onderling te beslechten. De leden zijn Huib Arts, Rutger van Rompaey en George Veldhoen (vz).

Kascommissie: controleert de jaarrekening. De leden van de kascommissie zijn Koen Terwijn en Hans Horlings (per 09-07-2021).

Ledencommissie: geeft advies aan het bestuur over de te verstrekken certificaten "gecertificeerd lid". De leden Wouter Pijzel en Nico van Oers. 

Redactiecommissie: draagt zorg voor het vakblad Vindingrijk. De leden zijn Bert Wolters, Jan Taco te Gussinklo en Inés Verhallen.

Social Media Commissie: Luuk Beurskens en Inés Verhallen.