Interview met Minister Adriaansens in Vindingrijk

Vindingrijk is hét vakblad voor de Nederlandse uitvinder. Het blad is exclusief bij een NOVU-lidmaatschap. De leden ontvangen het magazine viermaal per jaar in de brievenbus. Een digitale versie is voor leden gratis te downloaden via de ledenomgeving van de website. Ook lid worden? Kijk op novu.nl/lid

Interview met Minister Adriaansens in Vindingrijk

01/07/2024

Hoe belangrijk is innovatie voor Nederland en hoe belangrijk zijn Uitvinders voor Nederland?

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Innovatie is geen luxe, het is noodzaak. Om oplossingen te verzinnen voor de uitdagingen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, in de logistiek, voor nieuwe energie en voor schonere industriële productie. Zonder innovatie komen we nergens. Maar het is ook nodig om economisch en maatschappelijk relevant te blijven als Nederland. Innovatie is dus essentieel om onze boterham ook in de toekomst te kunnen verdienen.

We zijn in Nederland van oudsher een kei in pionieren, handelen en vernieuwen. Dat vergt lef en creativiteit, maar ook om goed om je heen kijken naar wat er nodig is in de wereld. Het is belangrijk dat ondernemers en onderzoekers dat ook de komende jaren blijven doen. Om de internationale concurrentie het hoofd te bieden is het voor Nederlandse bedrijven van groot belang om extra te investeren in technologische innovatie. Onze private uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling blijven ook achter ten opzichte van andere landen. Dat moet beter. Ik blijf ondernemers dus oproepen om meer te doen aan innovatie en hiervoor ook de diverse innovatieregelingen te benutten.

Veel, zo niet alles begint met uitvinden en uitvinders.

Nederlandse uitvinders spelen daarin natuurlijk van oudsher een belangrijke rol. Van de microscoop, verrekijker, duikboot, bluetooth- en wifi technologie tot de kunstnier: sommige innovaties van Nederlanders zijn zelfs wereldwijd iconisch. En de manier waarop briljante geesten en gouden handen daarin vaak hebben samengewerkt, dient voor veel andere landen als voorbeeld. Kortom, veel, zo niet alles begint met uitvinden en uitvinders.

Hoe stimuleert de overheid de uitvinder op het traject van idee naar markt, en (hoe) ondersteunt de overheid een beroepsvereniging als de NOVU in het kader van innovatie?

Minister Micky Adriaansens: “We hebben natuurlijk een breed scala aan Europese en Nederlandse financiële regelingen om innovatie te stimuleren. Zo halen Nederlandse onderzoekers en ondernemers relatief van alle EU-lidstaten de meeste ondersteuning uit de EU Horizon Europe gelden. Met het Missiegedreven innovatiebeleid en de recent verschenen Nationale Technologiestrategie brengen we ook duidelijk focus aan waar Nederland goed in is en waar we goed in willen zijn.

Voor het traject naar de markt zijn we nadrukkelijk gestart met nieuwe ondersteuning waarin samenwerken tussen onderzoekers en ondernemers centraal staat. Dat zit bijvoorbeeld in ons startup- en scale-up beleid waarin precies hiervoor – opschalen dus – honderden miljoenen euro’s gericht worden gestoken in Deep Tech innovaties. Maar bijvoorbeeld ook met een subsidieregeling als Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO) die is gericht op biomedische innovaties. Dat is nu typisch een sector waar we wereldwijd uitblinken qua kennis, maar we onvoldoende erin slagen om dit naar de markt te brengen. We moeten dus zorgen dat uitvinders en de markt elkaar beter weten te vinden door hiervoor samenwerkingen actief aan te jagen.”

Welke specifieke thema’s vragen (nu) om oplossingen en hoe kunnen Uitvinders/ de NOVU hieraan bijdragen?

Minister Micky Adriaansens: “De actuele wereldwijde uitdagingen draaien nu om thema’s als het verminderen van ongewenste afhankelijkheden, de energie- en klimaattransitie en digitalisering. Voorbeelden te over binnen deze onderwerpen waar je als uitvinder het verschil kunt maken, maar wat ik zelf als minister urgent vind vanwege veiligheid en onze economische positie is het verbeteren van de Europese en Nederlandse autonomie op het gebied van grondstoffen en halfproducten. Schaarste heeft namelijk naast een geopolitieke en economische component, ook grote maatschappelijke invloed: denk aan de gevolgen voor de zorg als de medicijnproductie hapert.

Om deze positie te verbeteren, zijn innovaties nodig zodat we minder schaarse alternatieven kunnen benutten en moeten nog efficiëntere technologieën worden ontwikkeld. Die uitdaging vind ik nu typisch iets waar onze uitvinders hun tanden in moeten zet-ten. En ook kunnen we samen zorgen dat we goede ideeën op dit thema daadwerkelijk naar de markt brengen. Want dat is iets waar Nederland in brede zin nog kan verbeteren: het valoriseren van innovatie en het aantrekken van voldoende (durf)kapitaal.”

Dit artikel is een herplaatsing uit Vindingrijk 2024-02, gepubliceerd op 1 juli 2024, pagina 5. Vindingrijk is het vakblad voor de uitvinder in Nederland en verschijnt vier maal per jaar. De persfoto is gebruikt met toestemming van de Rijksoverheid. Micky Adriaansens is per juli 2024 oud-minister.