Nieuws

Wat betekent Corona voor de NOVU en wat kunnen we doen?

19/03/2020

De ernst van het Coronavirus en de impact voor mensen en organisaties is inmiddels ten volle doorgedrongen in Nederland. Net zoals velen is de NOVU aan het zoeken naar manieren om hiermee om te gaan. We leveren onze bijdrage door enerzijds verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds de economie zoveel mogelijk door te laten gaan. De omstandigheden zijn lastig, al is het maar omdat velen van ons nu kinderen thuis hebben die ook onze zorg en aandacht vragen. Nu veel stil valt in Nederland merken we dat er voor veel leden ruimte is om aan de ideeën te werken waar eerder geen tijd voor was. Dit zien we als heel positief en we vinden onze manieren om dit te ondersteunen. 

Het doet me heel veel goed dat leden zich bij de NOVU aanbieden om hun steentje bij te dragen bij de vraagstukken vanuit de zorg. Ik ben er trots op dat de NOVU leden zich willen inzetten. Het verdienmodel, intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid zijn even niet belangrijk. We proberen te doen wat we kunnen. De weg naar de markt blijft in veel opzichten wel hetzelfde als we gewend zijn. Is de gevonden oplossing nieuw? Zit iemand er op te wachten? Kan het uitgevoerd worden? Bij wie kan ik terecht? Het wordt lastig om dit per idee van een lid op te pakken maar we proberen ook hier weer te doen wat we kunnen. 

We zoeken nu naar manieren om tot centrale afstemming van initiatieven te komen, van binnen en buiten de NOVU. Het wordt steeds duidelijker dat dit is wat er nodig is op dit moment. 

Om snel een bijdrage te kunnen leveren met onze vindingrijkheid hebben we gekozen om vraaggestuurd te werken. Wij zijn inmiddels als vereniging aangesloten bij een kleine werkgroep van medici, leger en techniek. Uit deze groepen zijn mensen vertegenwoordigd die midden in de problematiek staan, weten wat nodig is en vragen om oplossingen. De grote vraag op dit moment is naar simpele beademingsapparaten die snel geproduceerd kunnen worden om een mogelijk tekort op te vangen. Om het efficiënt en beheersbaar te houden hebben we gericht leden gevraagd zich in te zetten op basis van onze kennis van het ledenbestand. 

Terwijl wij als vereniging ons steentje proberen bij te dragen heeft de NOVU zelf ook een serieuze uitdaging. De inkomsten uit cursussen, Quick Scans en atelieropdrachten zijn nagenoeg stil gevallen. De contributie is nog belangrijker geworden. Wilt u daarom kijken of u de contributie betaald heeft?

In deze telt nog meer dat we de vereniging voor elkaar en met elkaar hebben, we gaan door en doen wat we kunnen.