Nieuws

Internetconsultatie vernieuwing Rijksoctrooiwet

27/01/2020

De Rijksoctrooiwet wordt door de regering opnieuw bekeken om deze mkb-vriendelijker te maken. Mkb-bedrijven worden via een internetconsultatie uitgenodigd om hun mening te geven. Door de vragen die voor jou relevant zijn te beantwoorden, werk je mee aan het toegankelijker maken van het Nederlandse octrooisysteem. 

De consultatie is te raadplegen via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/row95voorhetmkb

De sluitingsdatum voor reacties is op maandag 16 maart 2020.

Voor meer informatie over dit onderwerp raden wij aan Hans Helsoot van het RVO op LinkedIn te volgen. Hij zal komende weken inzicht geven in de verschillende voorstellen. 

Meer informatie is ook te vinden op de site van het RVO