Nieuws

Luuk Steitner erkend tijdens de Nationale Uitvindersdag

28/11/2019

Tijdens de viering van ons 30-jarig jubileum werd lid Luuk Steitner erkend. 

De beoordeling van de commissie:

De ledencommissie heeft met buitengewoon veel interesse het referaat van Luuk Steitner doorgenomen. Nagenoeg alle aspecten die een uitvinder tijdens het complexe traject van idee tot markt kan tegenkomen, zijn door Luuk op professionele wijze doorlopen. De valkuilen ontbraken daarbij niet.

Voor zijn referaat heeft Luuk gekozen voor de beschrijving van zijn ervaringen bij de ontwikkeling van een softwarepakket op het zeer actuele gebied van een motion capture systeem en in het bijzonder van een gezicht. Dit systeem staat inmiddels ook daadwerkelijk in de markt. In het kort komt het er op neer dat je bewegingen van een acteur op kunt nemen om vervolgens toe te passen op een 3D karakter.

Deze certificering toont duidelijk aan dat ook innovaties op software gebied prominent aanwezig zijn binnen NOVU verband. Luuk heeft bewezen zeer professioneel te werk te zijn gegaan. Zijn referaat en met name zijn visie op het vakgebied “uitvinden”, zijn dermate interessant en leerzaam dat de ledencommissie het bestuur en kantoor sterk adviseert om bijvoorbeeld door middel van het vakblad en de site het door Luuk doorlopen traject en zijn visie te delen met leden en andere geïnteresseerden.

Baarn, 19 november 2019

Nico van Oers en Wouter Pijzel