Verzet - Algemene ledenvergadering 2020

Verzet - Algemene ledenvergadering 2020
Datum:  vrijdag 29 mei 2020

 

Op vrijdag 29 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats. De locatie wordt op een later moment bekend gemaakt. Mocht u hier u hiervoor een geschikte locatie hebben, dan horen wij dat graag. U kunt zich vanaf nu inschrijven. Deze datum is onder voorbehoud. 
  
Praktische informatie:
Datum: vrijdag 29 mei
Locatie: Wordt later bekend gemaakt
Tijd: van 14.00 uur tot 17.00 uur
Inschrijving: via de ledenomgeving
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
14.00 uur - ontvangst 
14.30 uur - opening algemene ledenvergadering door voorzitter Arend Buurma

  • Verslaglegging secretaris
  • Verslaglegging penningmeester
  • Verkiezing bestuursleden

15.30 uur - presentatie stand van zaken NOVU door Joris Cavelaars
16.00 uur - rondvraag 
16.30 uur - bekendmaking nieuwe erkende leden + uitreiking oorkondes
16.45 uur - borrel
 
De (concept) notulen van de vorige ledenvergadering en de jaarrekening vindt u in de ledenogeving.